Skip to content

Nog meer gehei?!

Nog meer gehei?!

Huh? Wordt er nou alweer geheid? De fundering voor het nieuwe gebouw is toch al aangebracht?
Bezoekers waren verbaasd dat er deze week weer geheid werd. Het ging deze keer om veel kortere palen (circa 9 meter) en het zijn ook geen heipalen voor het nieuwe gebouw. Deze keer gaat het om de fundering van het pierenbadje (inclusief de technische ruimte en het waterbassin) dat wordt aangelegd. Er is een enquête gehouden onder bewoners van Poelenburg/Peldersveld en daaruit is naar voren gekomen dat zij heel graag een pierenbadje in hun wijk zouden hebben. De gemeente geeft hier gehoor aan en legt daarom zo’n badje aan naast de plek waar onze nieuwbouw gaat komen.
Het is de bedoeling dat het badje de komende maanden gerealiseerd wordt en misschien begin september al geopend kan worden. We hopen dus op een warme, maar vooral een heel lange zomer!